OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko