Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2MW" inwestycja realizowana

 

 

Treść obwieszczenia