KOMUNIKAT CEIDG - dla przedsiębiorców

 

 

Komunikat dla przedsiębiorców dotyczący dokonywania czynności związanych zwpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)