Komunikat Burmistrza Gminy Zagórów w sprawie dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Zagórów i Wrąbczyn, gmina Zagórów

Komunikat Burmistrza Gminy Zagórów w sprawie dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Zagórów i Wrąbczyn, gmina Zagórów - Etap I wyłożonego do publicznego wglądu oraz w sprawie formy przeprowadzenia dyskusji publicznej. - pobierz