Informacja ze spotkania warsztatowego poświęconego wypracowaniu koncepcji dla prowadzenia działań socjalno-medycznych i funkcjonowania Ośrodka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej filiał w Zagóro

 

 

Informacja ze spotkania warsztatowego poświęconego wypracowaniu koncepcji dla prowadzenia działań socjalno - medycznych i funkcjonowania Ośrodka Parafii Ewangelicko - Augsburskiej filiał w Zagórowie

 

Zdjęcie Nr 1

Zcjęcie Nr 2