Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 18.12.2018 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) - pobierz