Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lewostronnego wału cofkowego wzdłuż rzeki Czarna Struga

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lewostronnego wału cofkowego wzdłuż rzeki Czarna Struga - wyświetl