Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lewostronnego wału cofkowego wzdłuż rzeki Czarna Struga

Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn.18.09.2018 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lewostronnego wału cofkowego wzdłuż rzeki Czarna Struga Defet w km: 0+200 / 1+900 - wyświetl

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 20.09.2018 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lewostronnego wału cofkowego wzdłuż rzeki Czarna Struga Defet w km: 1+900 / 3+740 - wyświetl