Aktualności

Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie

Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie

Obowiązek informacyjny

Kwestionariusz osobowy kandydata

Oświadczenie kandydata

 

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko