Aktualności

Powszechny Spis Rolny - nabór na Rachmistrza Spisowego

Powszechny Spis Rolny nabór na Rachmistrza Spisowego

Ogłoszenie o naborze na Rachmistrza Spisowego - wyświetl

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego  do PSR 2020 r. - załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH :

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru na Rachmistrzów Terenowych - wyświetl

 

 

 

 

 

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko