Aktualności

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przedłużenia terminu dla pozwolenia wodnoprawnego na modernizację wału prawostronnego Czarnej Strugi Defet oraz wału

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przedłużenia terminu dla pozwolenia wodnoprawnego na modernizację wału prawostronnego Czarnej Strugi Defet oraz wału prawostronnego Strugi Grabienickiej - wyświetl

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko