Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko inspektora ds. obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik nr 2 - Regulamin naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

Obowiązek informacyjny RODO - wyświetl

Dokumenty do wypełnienia:

Kwestionariusz osobowy kandydata

Oświadczenie kandydata dot. danych ososbowych

 

 

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko