Aktualności

Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dn. 20.09.2017 r.

 

Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dn. 20.09.2017 r. o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach pdejmowanych w sprawach, w których liczba stron pzekracza 20

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko