Aktualności

Pismo RDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w Skokumiu

 

Pismo RDOŚ w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrębie Skokum, gm. Zagórów

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko