Aktualności

Opinia PPIS o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia budowa el. Wiatrowej o łącznej mocy do 9 MW w Skokumiu

 

Opinia PPIS w Słupcy o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia budowa instalacji elektowni wiatrowej o łącznej mocy do 9 MW w miejscowości Skokum

mapa 1

mapa 2

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko