Aktualności

Wniosek o sprostowanie błędu w Raporcie oddziaływania na środowisko dot. budowy instalacji elektrowni wiatrowych o mocy do 9 MW w Skokumiu

 

Wniosek o sprostowanie błędu w tekśce raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie instalacji elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 9 MW w miejscowosci Skokum, gm. Zagórów"

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko