Aktualności

Obwieszczenie o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w spr. "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Łomów"

 

Obwieszczenie o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowa instalacji ekeltrowni wiatrowej o mocy 2 MW  na działce nr 19 w miejscowości Łomów

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko