Aktualności

Informacja o konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dot. "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW" działka nr 19 w Łomowie

 

Informacja o konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW" inwestycja realizowana będzie na działce nr 19 w miejscowości Łomów, gmina Zagórów

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko