Aktualności

Opinia PPIS w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 1256

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy dotycząca uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji elektrwni wiatrowej o mocy do 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce nr 1256, obręb Skokum, gm. Zagórów

 Mapa dot. opinii

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko