Aktualności

Informacja o wykazzie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA
 
Burmistrz Gminy Zagórów działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 2102, poz. 651) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zagórowie został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 21.11.2011 r. do 12.12.2011 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zagórów.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Zagórowie pokój nr 10,
tel. (63) 274-88-09.
 
 Burmistrz Gminy Zagórów
 
Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko