Aktualności

Informacja o zebraniu mieszkańców Zagórowa

 
 
Informacja o zebraniu mieszkańców Zagórowa
 
 
 
W dniu 16 listopada o godz. 18-tej  w Urzędzie Miejskim w Zagórowie /sala posiedzeń/ odbędzie się zebranie mieszkańców Zagórowa. Tematem zebrania będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie nazwy ulicy w Zagórowie.
 
 
 
 
                                                                                  BURMISTRZ
 
                                                                            /-/ Wiesław Radniecki
Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko