OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowi

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyświetl

 

Załącznik do pobrania - mapa, Uchwała, prognoza POBIERZ