Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 07.12.2019 r.

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu SO-0957/42/6/Ko/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035