Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 29.05.2019 r.

 

Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.267.2019.3 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/45/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej