Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 29.05.2019 r.

 

Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2019 rok