Protokół nr 24/2018

 

Protokół Nr 24/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa oraz Komisji Budzetu i Finansów obytego w dniu 26 marca 2018 r.