Uchwała Nr XXXI/267/2018 z dnia 28.08.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXI/267/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2900P