Uchwała Nr XXX/255/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/255/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032

Objasnienia przyjętych wartości

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF