Uchwała Nr XXVIII/241/2018 z dnia 28.03.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/2041/2018  z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

 

Załączniki:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzieć do WPF