Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 15.11.2012 r.

 

Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Zagórowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2