Protokół Nr 18/2017

 

Protokół Nr 18/2017 z posiedzenia kontrolnego Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 listopada 2017 r.