Protokół Nr 14/2017

 

Protokół Nr 14/2017 z psiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26.01.2017 r.