Uchwała Nr XXIII/190/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIII/190/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie dogi powiatowej 2900P