Uchwała Nr XXI/184/2017 z dnia 06.07.2017 r.

 

Uchwała Nr XXI/184/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Załacznik nr 2 -  Wykaz przedsięwzięć do WPF