Protokół Nr 16/2016

 

Protokół Nr 16/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.