Uchwała Nr XIV/122/2016 z dnia 14.09.2016 r.

 

Uchwała Nr XIV/122/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 2020

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.351.2016.3  z dnia 10.10.2016 r.