Protokół Nr 11/2016

 

Protokół Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów odbytego w dniu 5 maja 2016 r.