Protokół Nr 9/2016

 

Protokół Nr 9/2016 ze posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 26 lutego 2016 r.