Uchwała Nr X/98/2016 z dnia 21.03.2016r.

 

Uchwała Nr X/98/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1970/6, 1970/7, 1970/8, 1970/9,  1970/10,  1970/11, 1970/12, 1970/13, 1970/14