Uchwała Nr VIII/80/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 

Uchwała Nr VIII/80/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w srawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Załącznik N 2 - wykaz przedsięwzięć