Uchwała Nr VII/64/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/64/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Zagórów do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki