Protokół Nr 5/2015

 

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 7 września 2015 r.