Uchwała Nr III/14/2015 z dnia 17.02.2015 r.

 

Uchwała Nr III/14/2015 z dnia  17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Załącznik - Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015