Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 27.12.2014 r.

 

Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałe Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trynu postępowania o udzielenie pmocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej roliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją