Uchwała Nr XXVIII/291/2014 z dnia 29.10.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/291/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Roczego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok