2014

 

Uchwała Nr XXII/231/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2014 rok