Uchwała Nr XVIII/209/2013 z dnia 05.06.2013 r.

 

Uchwała Nr XVIII/209/2013 z dnia 05.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów