Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 31.12.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 38/2012  z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwąły budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 1