Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 01.08.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 01.08.2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Załącznik Nr 2 - WPF

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7