Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 26.10.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 4